Augoša meža (cirsmas) pirkšana

pērk cirsmas

Mēs, ‘’Gemini IT’’, iepērkam visa veida meža cirsmas. Cirsmas pirkšana notiek
saskaņā ar līgumu, kas noslēgts starp mums un meža īpašnieku. Gemini IT ar
vairāku gadu pieredzi mežizstrādē, kokapstrādē, mežsaimniecībā un cirsmas
vērtēšanā, spēj nodrošināt kvalitatīvu mežizstrādes darba izpildes
kvalitāti.

Piedāvājam arī pilnu mežsaimniecības servisu:

Veicam cirsmas novērtēšanu;

Nosakām cērtamās platības cirtes veidu (cirsmas novērtēšana dabā);

Stigojam;

Dastojam;

Veicam meža, jaunaudžu apsaimniekošanu u.c.

pērk īpašumus

Veicam arī pilnu cirsmas sagatavošanas ciklu:

Stigošana (iezīmē cirsmu robežas);

Skices (cirsmas skices sagatavošana iesniegšanai VMD);

Dastošana (katra koka mērījumi, nosakot kvalitāti un apaļkoku sortimentu);

Inventarizācija – meža taksācija;

Robežu sakārtošana (kupicu sakārtošana, robežstigu tīrīšana).

Ko jāņem vērā novērtējot cirsmu?

Pirms cirsmas iegādes, cirsma ir jāizdasto – jānovērtē izcērtamo koku kubatūru, kā arī koku caurmērs un augstums;

Lai uzzinātu maksimāli precīzu tirgus vērtību meža īpašumam vai cirsmai, to ir nepieciešams novērtēt;

Cirsmas vērtību galvenokārt nosaka koksnes daudzums, veids un tās kvalitāte cirsmā;

cirsmas

Izpētot cirsmas novērtējumu un apskatot ciršanas un pievešanas apstākļus dabā, spējam atbilstoši novērtēt konkrētās cirsmas vērtību;

Precīzs cirsmas novērtējums kalpo kā pamats veiksmīgai un izdevīgai meža pārdošanai;

Cirsmu dastojot, ir būtiski, lai izcērtamais apjoms un sugas sastāvs būtu precīzs.

Cirsmas vērtību nosaka:

Apaļkoku tirgus cena;

Mežizstrādes izmaksas;

Piebraucamo ceļu stāvoklis;

Attālums līdz krātuvei;

Attālums līdz kokmateriālu realizācijas vietai utt.

dastošana

Mēs saviem klientiem nodrošinām bezmaksas informatīvu konsultāciju par mežizstrādi, kokmateriālu novērtēšanu, ar transportēšanu saistītiem jautājumiem, kā arī konsultējam par citiem Jums interesējošiem jautājumiem.