Jaunaudžu kopšana

jaunaudžu kopšana

Lai mežs augtu kvalitatīvs un peļņu nesošs, tas ir jākopj! Ja mežs netiks kopts, noteikti neizdosies izaudzēt spēcīgu un komerciāli vērtīgu mežu nākotnē, jo koptā mežā spēj izaugt pat līdz trīs reizes vairāk koksnes.

Ja jaunaudžu kopšana nav veikta, vai arī tā veikta nekvalitatīvi, vēlāk,
veicot krājas kopšanas cirtes, mežaudzes kvalitāti būtiski uzlabot bieži vien vairs neizdosies

Kā audzēt komerciāli vērtīgu mežu?

Pareiza stādu izvēle ievērojami ietekmē krājas pieaugumu, kā arī stumbru kvalitāti.

Pareizi izkopjot jaunaudzes, atstājamiem kokiem ievērojami palielinās augšanas telpa un samazinās meža audzēšanas cikla ilgums (pat līdz 20 gadiem ātrāk).

Jaunaudžu kopšanā jāiekļauj apgaismojuma uzlabošana, mitruma un barošanas apstākļu uzlabošana.

Nākotnes koku dēļ, pirmajos gados, mežs ir jāatbrīvota no zālaugu un
konkurējošo sugu koku negatīvās ietekmes.

Jaunaudžu kopšanu skuju kokiem ieteicams veikt oktobrī-novembrī, lapu kokiem jūlijā, augustā, bērza jaunaudzes vēlams kopt gadā.

Labākais laiks kopšanai ir vasaras beigas, lai ziemā zālaugi kociņus
nenoliektu un netraucētu pareizai augšanai.

meža apsaimniekošana
meža inventarizācija

Jaunaudžu kopšanai izmanto krūmgriezi un motorzāģi.

Lapu kokus jāatstāj vienmērīgā izvietojumā, skuju kokiem tas nav tik
nozīmīgi.

Kopšana ir jāveic, lai izveidotu vēlamo sastāvu audzē, palielinātu ikgadējo pieaugumu un palielinātu mežaudzes vērtību nākotnē.

Kopšanas kvalitātes pārbaudi Valsts meža dienests veic 5 gadus vecās lapu koku audzēs un 10 gadus vecās skuju koku audzēs. Šāda prasība uzliek pienākumu īpašniekam kopt atjaunoto vai ieaudzēto mežu noteiktā laikā, palīdzot veidot augstražīgu, noturīgu mežaudzi, palielinot kokmateriālu vertību.

Mežaudžu kopšana

1.
Agrotehniskā kopšana
ir stādījumu, sējumu un dabiski atjaunojošu platību kopšana ar mērķi
novērst lakstaugu, puskrūmu, nevēlamu koku un krūmu atvašu konkurenci ar
mērķa sugas kokiem.

2.
Jaunaudžu kopšana
ir kopšanas paņēmiens mežaudzēs vai izcirtumos, kuros stādīti, sēti vai
dabiski atjaunojušies koki, ar galveno mērķi nodrošināt atbilstoša sastāva
kvalitatīvu, produktīvu un vitālu kokaudžu veidošanos.

Saviem klientiem nodrošinām bezmaksas informatīvu konsultāciju par
mežizstrādi, kokmateriālu novērtēšanu, ar transportēšanu saistītiem
jautājumiem, kā arī konsultējam par citiem Jums interesējošiem jautājumiem.