Meža apsaimniekošana

pērk mežu

Mežs, kas netiek kopts, ir mazražīgs, turklāt arī ar zemu koksnes
kvalitāti. Augstražīgs un kvalitatīvs mežs ir jāaprūpē, jāaudzē un
jāapsaimnieko pareizi, jo pareizi apsaimniekots mežs var kļūt par nopietnu labklājības avotu.

Lai mežs būtu ar kvalitatīvu koksni, to ir jāapsaimnieko pareizi – videi
saudzīgi, ekonomiski pamatoti un sociāli atbildīgi, kas arī ir viens no
pamatnoteikumiem, lai varētu iegūt vairāk kvalitatīvu kokmateriālu un līdz ar to, arī ienākumus.

Meža apsaimniekošanas cikla ietvaros tiek:

-Vairotas meža vērtības;

-Audzētas produktīvas audzes;

-Iegūti dažādi koksnes un nekoksnes meža produkti.

Uzlabojot meža sanitāro stāvokli, krasi uzlabojas arī platības noturība, tādejādi nodrošinot meža vērtības nepārtauktu palielināšanos. Ir jāņem vērā, lai izcirstais apjoms būtu mazāks par koksnes pieaugumu, tādejādi mežā nodrošinot nepārtauktu koksnes resursu atjaunošanos.

Mežu īpašniekiem piedāvājam:

Jūsu meža īpašuma sakārtošanu;

Meža atjaunošanu, apmežošanu;

Jaunaudžu kopšanu;

Meža sagatavošanu ciršanai;

veicam dastošanu , stigošanu, vērtēšanu;

Sagatavojam taksāciju.

pārdod mežu

Mēs, ‘’Gemini IT’’, nodrošinām pilna cikla mežu apsaimniekošanu, sākot ar mežu atjaunošanu, beidzot ar apaļkoka izvešanu no īpašuma, un koku realizāciju.

Uztici savu mežu mums, un mēs parūpēsimies par to, lai Jūsu mežs nestu peļņu jau šodien!

pērk mežu

Saviem klientiem nodrošinām bezmaksas informatīvu konsultāciju par
mežizstrādi, kokmateriālu novērtēšanu, ar transportēšanu saistītiem
jautājumiem, kā arī konsultējam par citiem Jums interesējošiem jautājumiem.