Kāpēc mežs ir jādasto?

meža dastošana

Dastošana ir augošu koku caurmēra mērīšana un sadalīšana pa sugā, un koku derīguma sortimentiem.

Tā ir nepieciešama, lai noteiktu precīzu koksnes krāju cirsmā, kā arī, lai uzzinātu precīzu koksnes apjomu.

Dastošanas procesā tiek uzmērīti visi nogabalā esošie koki (mēra 1,3 m augstumā virs sakņu kakla), kas tiek mērīti ar speciālu instrumentu – dastmēru, kā arī papildus tiek nomērīti koku augstumi ar augstummēru, un resnumi, iedalot pa grupām.

Iegūtie dati tiek apstrādāti ar datorprogrammu, kas aprēķina gan konkrētās cirsmas koku apjomu kubikmetros, gan parāda iespējamo sortimentu iznākumu.

Kad krāja ir noteikta, atliek tikai aprēķināt iespējamās cirsmas pārdošanas vērtību.

Lai pēc dastošanas datiem varētu noteikt krāju apjomu, atliek noteikt koku sugai vidējo augstumu, izmantojot iegūtos mērījumus, pēc kuriem var noteikt koku tilpumu (audzes krāju kubikmetros).

Pēc mērījumā iegūtajiem datiem, īpašniekam ir informācija par koksnes apjomu cirsmā, kas dod iespēju meža īpašniekam vai tiesiskajam vadītājam cirsmu pārdot par iespējami visaugstāko cenu.

Saviem klientiem nodrošinām bezmaksas informatīvu konsultāciju par mežizstrādi, kokmateriālu novērtēšanu, ar transportēšanu saistītiem jautājumiem, kā arī konsultējam par citiem Jums interesējošiem jautājumiem.

Mēs, ‘’Gemini IT’’, palīdzēsim nomērīt Jūsu mežaudzi jebkurā Latvijas reģionā!

apaļkoku relizācija