Mežu un zemju iegāde

pārdod mežu

‘’Gemini IT’’ iepērk visa veida meža īpašumus, zemes, cirsmas (izstrādātus,
neizstrādātus, daļēji izstrādātus, ieķīlātus, neprivatizētus mežus,
jaunaudzes, izcirtumus, cirsmas, kā arī meža īpašumus ar apgrūtinājumiem)
gan no juridiskām, gan fiziskām personām, paaugstinot valsts meža zemju
apsaimniekošanas efektivitāti.

Pirms iegādājamies jūsu mežu, sniegsim jums bezmaksas informatīvu
konsultāciju, kā arī veiksim īpašuma novērtēšanu, izsakot jums ekonomiski
labvēlīgu un godīgu piedāvājumu.

Ja savu īpašumu būsiet gatavs pārdot Mums, visas īpašuma pārdošanas, ar reģistrāciju saistītas formalitātes, Jūsu vietā veiksim Mēs!

Kas jāzina pārdodot mežu?

Pārdodot, īpašumam ir jābūt reģistrētam zemesgrāmatā uz jūsu vārda, vai arī
jābūt pilnvarai no īpašnieka, kas apliecina, ka īpašums tiek pārdots.

Pie pārdošanas jāņem vērā, ka var būt nepieciešama citu personu piekrišana,
ja īpašnieks ir stājies laulībā (piekrišana no laulātā partnera), vai no
trešās personas, ja zemesgrāmatā ir aizliegumi par labu trešajai personai
(piem., kreditors)

Pārdodot īpašumu, pārdevējam pie notāra ir jāparaksta pirkuma līgums un
nostiprinājuma lūgums (sagatavo notārs).

jaunaudžu kopšana
meža dokomentu noformēšana

Saviem klientiem nodrošinām bezmaksas informatīvu konsultāciju par
mežizstrādi, kokmateriālu novērtēšanu, ar transportēšanu saistītiem
jautājumiem, kā arī konsultējam par citiem Jums interesējošiem jautājumiem.