Gemini IT

Pakalpojumi

Meža inventarizācija

Meža inventarizācija ir nepieciešama, lai meža īpašnieks vai tiesiskais vadītājs iegūtu informāciju par savā mežā…

Meža dastošana

Dastošana ir augošu koku caurmēra mērīšana un sadalīšana pa sugā, un koku derīguma sortimentiem…

Meža apsaimniekošana

Augstražīgs un kvalitatīvs mežs ir jāaprūpē, jāaudzē un jāapsaimnieko pareizi, jo pareizi apsaimniekots mežs var kļūt par…

Jaunaudžu kopšana

Jaunaudžu kopšana ir kopšanas paņēmiens mežaudzēs vai izcirtumos, kuros stādīti, sēti vai dabiski atjaunojušies koki…

Mežu īpašumu iegāde

Iepērkam visa veida meža īpašumus, zemes, cirsmas (izstrādātus, neizstrādātus, daļēji izstrādātus, ieķīlātus, neprivatizētus mežus…

Cirsmas iegāde

Iepērkam visa veida meža cirsmas. Cirsmas pirkšana notiek saskaņā ar līgumu, kas noslēgts starp mums un…

Apaļkoku realizācija

Iepērkam gan nocirstus apaļkokus, gan arī veicam koku izciršanu, kā arī nodrošināsim izvešanu no cirsmas, realizējot kokus…

Loģistika

Nodrošinām pilna cikla apaļkoku un kokmateriālu pārvadājumu sniegšanu, nodrošinot kokmateriālu izvešanu no cirtes…

Kāpēc svarīgi kam pārdot?

Kam pārdot mežu?

Tas ir svarīgi!

Kas ietekmē meža vērtību?

Jauna meža ieaudzēšana!

Kokaugu stādījumi jauna meža ieaudzēšana!

Uzzini savu vērtību un cik maksā mežs!

Cirsmu un meža vērtēšana.

Kā un kad labāk zāģēt!

Meža zāģēšanas padomi!

Precīza taksācija – konkrēta cena!

Kā veidojas meža taksācijas cena?

Tev pieder mežs?

Neesi informēts un zinošs par mežizstrādes procesiem, vēlies pārdot vai izzāģēt mežu, bet nezini, ar ko sākt? Tātad:

Plāns (taksācija jeb meža inventarizācija)

Meža taksācija ir meža pase jeb biļete ceļā uz meža izzāģēšanu, lai uzzinātu: cik vērtīgs, cik apjomīgs, cik koku sugu un koksnes ir īpašumā.

Koku mērīšana (jeb dastošana)

Meža dastošana ir veids, kā caur koku mērīšanu un pa sugu sadalīšanu, uzzināt, cik koksnes krāju ir cirsmā un kāda ir cirsmas vērtība.

Dokumentācija (līgumu slēgšana)

Pēc dokumentu sagatavošanas un kopīgas vizītes pie notāra, abpusēji tiek noslēgts pirkšanas/pārdošanas līgums

Mežizstrāde (zāģēšana; loģistika u.c.)

Pēc taksācijas un līguma noslēgšanas, notiek mežizstrādes process, izzāģējot nomērīto koksni, nogādājot to pieņemšanas vietās.

Gada pārskats (noslēgums)

Pēc mežizstrādes procesa beigām, tiek sagatavots gada pārskats, kā apliecinājums, ka tiek noslēgta mežizstrādes darbība konkrētajā īpašumā

Veiksmīgs darījums (Fināls)

Apvienojot spēcīgus speciālistus ar plašu pieredzi mežniecībā, sniedzam maksimālu kvalitāti un drošību pakalpojumu klāstā.