top of page
Forest Aerial View

MEŽA, CIRSMU UN LAUKSAIMNIECĪBAS ZEMES IEGĀDE

 ‘’Gemini IT’’ iepērk visa veida meža īpašumus, zemes, cirsmas (izstrādātus, neizstrādātus, daļēji izstrādātus, ieķīlātus, neprivatizētus mežus, jaunaudzes, kā arī meža īpašumus ar apgrūtinājumiem) no juridiskām un fiziskām personām, paaugstinot valsts meža zemju apsaimniekošanas efektivitāti.

PILNS SERVISS

JURIDISKĀ

palīdzība

KONSULTĀCIJAS

Pirms iegādājamies jūsu mežu, sniegsim jums bezmaksas informatīvu konsultāciju, kā arī veiksim īpašuma novērtēšanu, izsakot jums ekonomiski labvēlīgu un godīgu piedāvājumu.

Ja savu īpašumu būsiet gatavs pārdot mums, visas īpašuma pārdošanas, ar reģistrāciju saistītas formalitātes, Jūsu vietā veiksim mēs!

Esam ar lielu pieredzi nozarē un specializējamies arī juridisko jautājumu risināšanā un sarežģītu situāciju risināšanā. Saprotam, ka apstākļi mēdz būt dažādi un cenšamies palīdzēt tos atrisināt.

Pile of Logs

ja vēlies

KAS JĀZINA

PĀRDOT MEŽU

Pārdodot, īpašumam ir jābūt reģistrētam zemesgrāmatā uz jūsu vārda vai jābūt pilnvarai no īpašnieka, kas apliecina, ka īpašums tiek pārdots un jums ir tiesības ar to rīkoties.

Pie pārdošanas jāņem vērā, ka var būt nepieciešama citu personu piekrišana, ja īpašnieks ir stājies laulībā (piekrišana no laulātā partnera), vai no trešās personas, ja zemesgrāmatā ir aizliegumi par labu trešajai personai (piemēram, kreditors).

Pārdodot īpašumu, pārdevējam pie notāra ir jāparaksta pirkuma līgums un nostiprinājuma lūgums (sagatavo notārs).

?

Mobile Phone

UN PIESAKI ĪPAŠUMA PĀRDOŠANU ZVANOT

UZZINI VAIRĀK

VAI SPIED ŠEIT UN AIZPILDI FORMU

Saviem klientiem nodrošinām bezmaksas informatīvu konsultāciju par mežizstrādi, kokmateriālu novērtēšanu, ar transportēšanu saistītiem jautājumiem, kā arī konsultējam par citiem Jums interesējošiem jautājumiem.

Logs in Forest

PILNS MEŽSAIMNIECĪBAS SERVISS

 • Veicam cirsmas novērtēšanu;

 • Nosakām cērtamās platības cirtes veidu (cirsmas novērtēšana dabā);

 • Stigojam;

 • Dastojam;

 • Veicam meža, jaunaudžu apsaimniekošanu u.c.

PILNS CIRSMAS SAGATAVOŠANAS CIKLS

 • Stigošana (iezīmē cirsmu robežas);

 • Skices (cirsmas skices sagatavošana iesniegšanai VMD);

 • Dastošana (katra koka mērījumi, nosakot kvalitāti un apaļkoku sortimentu);

 • Inventarizācija – meža taksācija;

 • Robežu sakārtošana (kupicu sakārtošana, robežstigu tīrīšana).

Logs in Forest

vērā

KAS JĀŅEM

NOVĒRTĒJOT CIRSMU

?

DASTOŠANA

Pirms cirsmas iegādes, cirsma ir jānodasto – jānovērtē izcērtamo koku kubatūru, kā arī koku caurmērs un augstums. Cirsmu dastojot, ir būtiski, lai izcērtamais apjoms un sugas sastāvs būtu precīzs.

VĒRTĒJUMS

Lai uzzinātu maksimāli precīzu tirgus vērtību meža īpašumam vai cirsmai, to ir nepieciešams novērtēt.

Cirsmas vērtību galvenokārt nosaka koksnes daudzums, veids un tās kvalitāte cirsmā.

Precīzs cirsmas novērtējums kalpo kā pamats veiksmīgai un izdevīgai meža pārdošanai.

Logs in Forest

Izpētot cirsmas novērtējumu un apskatot ciršanas un pievešanas apstākļus dabā, spējam atbilstoši novērtēt konkrētās cirsmas vērtību.

 • Apaļkoku tirgus cena;

 • Mežizstrādes izmaksas;

 • Piebraucamo ceļu stāvoklis;

 • Attālums līdz krātuvei;

 • Attālums līdz kokmateriālu realizācijas vietai utt.

CIRSMAS VĒRTĪBU NOSAKA

Aerial View of Deforestation

UN PIESAKI CIRSMAS PĀRDOŠANU ZVANOT

UZZINI VAIRĀK

VAI SPIED ŠEIT UN AIZPILDI FORMU

Green Fields_edited.jpg

Meža, cirsmas un lauksaimniecības zemes iegāde

Sunset in the Forest_edited.jpg

Meža apsaimniekošana

Cutting Woods _edited.jpg

Jaunaudžu un meža kopšana

Measurement Services_edited.jpg

Meža inventarizācija un taksācija

Route Planning_edited.jpg

Jebkura īpašuma ātra novērtēšana

Loading Logs_edited.jpg

Apaļkoku pirkšana

Lumberjack Cutting Down Trees_edited.jpg

Mežizstrāde

Planting New Trees_edited.jpg

Meža atjaunošana un jaunu koku stādīšana

bottom of page