top of page
Forest Light

MEŽA APSAIMNIEKOŠANA

Mēs, ‘’Gemini IT’’, nodrošinām pilna cikla mežu apsaimniekošanu, sākot ar mežu atjaunošanu, beidzot ar apaļkoka izvešanu no īpašuma, un koku realizāciju.

Uztici savu mežu mums, un mēs parūpēsimies par to, lai Jūsu mežs nestu peļņu jau šodien!

Forest Light
Quiet Forest_edited.jpg

Mežs, kas netiek kopts, ir mazražīgs, turklāt ar zemu koksnes kvalitāti.

1

Lai mežs būtu augstražīgs un kvalitatīvs par to ir pienācīgi jārupējas. Tas jāaudzē un jāapsaimnieko pareizi, tad mežs var kļūt par nopietnu labklājības avotu.

2

Kvalitatīvu koksni var iegūt, ja saimnieko – videi saudzīgi, ekonomiski pamatoti un sociāli atbildīgi, kas arī ir viens no pamatnoteikumiem, lai varētu iegūt vairāk kvalitatīvu kokmateriālu un līdz ar to, arī lielākus ienākumus no tā.

3

MEŽA APSAIMNIEKOŠANAS CIKLA IETVAROS TIEK:

AUDZĒTAS PRODUKTĪVAS AUDZES

IEGŪTI DAŽĀDI KOKSNES UN NEKOKSNES MEŽA PRODUKTI

VAIROTA MEŽA VĒRTĪBA

Uzlabojot meža sanitāro stāvokli, krasi uzlabojas arī platības noturība, tādejādi nodrošinot meža vērtības nepārtauktu palielināšanos. Ir jāņem vērā, lai izcirstais apjoms būtu mazāks par koksnes pieaugumu, tādejādi mežā nodrošinot nepārtauktu koksnes resursu atjaunošanos.

Logs in Forest

MEŽA ĪPAŠNIEKIEM PIEDĀVĀJAM

  • Meža īpašuma sakārtošanu;

  • Meža atjaunošanu, apmežošanu;

  • Jaunaudžu kopšanu;

  • Meža sagatavošanu ciršanai;

  • Veicam dastošanu , stigošanu, vērtēšanu;

  • Sagatavojam taksāciju.

Logs in Forest

UN PIESAKI MEŽA APSAIMNIEKOŠANU ZVANOT

UZZINI VAIRĀK

VAI SPIED ŠEIT UN AIZPILDI FORMU

Green Fields_edited.jpg

Saviem klientiem nodrošinām bezmaksas informatīvu konsultāciju par mežizstrādi, kokmateriālu novērtēšanu, ar transportēšanu saistītiem jautājumiem, kā arī konsultējam par citiem Jums interesējošiem jautājumiem.

Green Fields_edited.jpg

Meža, cirsmas un lauksaimniecības zemes iegāde

Sunset in the Forest_edited.jpg

Meža apsaimniekošana

Cutting Woods _edited.jpg

Jaunaudžu un meža kopšana

Measurement Services_edited.jpg

Meža inventarizācija un taksācija

Route Planning_edited.jpg

Jebkura īpašuma ātra novērtēšana

Loading Logs_edited.jpg

Apaļkoku pirkšana

Lumberjack Cutting Down Trees_edited.jpg

Mežizstrāde

Planting New Trees_edited.jpg

Meža atjaunošana un jaunu koku stādīšana

bottom of page