top of page
Tree Planting

MEŽA ATJAUNOŠANA UN JAUNU KOKU STĀDĪŠANA

Tas ir rūpīgi veicams process ar, kuru strādājam jau gadu desmitus. 

Pēc mežistrādes svarīgi ir mežu atjaunot veicot sagatavošanas darbus, meža stādīšanu un pēc tam arī kopšanu.

Pile of Logs

ATJAUNOŠANAS

PROCESI

AUGSNES SAGATAVOŠANA

Augsnes sagatavošana nepieciešama augstvērtīga meža aizsākumam, efektīvākai un ērtākai tā kopšanai.

1

STĀDU IZVĒLE

Katrai augsnei un videi iespējams noteikt atbilstošāko sugu un koku veidu kādu stādīt, lai konkrēto meža zemi izmantotu pēc iespējas efektīvāk.

2

STĀDĪŠANA

Pēc sagatavošanās darbiem tiek veikta rūpīga jauno koku stādīšana, izmantojot ieteicamās distances un stādīšanas veidu labvelīga meža aizsākumam.

3

KONKURĒJOŠO SUGU LIKVIDĀCIJA

It īpaši sākuma stadījā ir ļoti nepieciešama konkurējošo kokaugu un zālaugu likvidēšana jaunaudzes l;abvēlīgai attīstībai.

4

Planting New Trees_edited.jpg

UN PIESAKI MEŽA ATJAUNOŠANU ZVANOT

UZZINI VAIRĀK

VAI SPIED ŠEIT UN AIZPILDI FORMU

Pile of Logs

KĀ AUDZĒT

VĒRTĪGU MEŽU

PAREIZA STĀDU IZVĒLE

Pareiza stādu izvēle ievērojami ietekmē krājas pieaugumu, kā arī stumbru kvalitāti.

1

APSTĀKĻU UZLABOŠANA KOKIEM

Jaunaudžu kopšanā jāiekļauj apgaismojuma uzlabošana, mitruma un barošanas apstākļu uzlabošana.

3

PAREIZA KOPŠANA

Pareizi izkopjot jaunaudzes, atstājamiem kokiem ievērojami palielinās augšanas telpa un samazinās meža audzēšanas cikla ilgums (pat līdz 20 gadiem).

2

MEŽA ATBRĪVOŠANA

Nākotnes koku dēļ, pirmajos gados, mežs ir jāatbrīvo no zālaugu un konkurējošo sugu koku ietekmes.

4

Forest

Kopšana ir jāveic, lai izveidotu vēlamo sastāvu audzē, palielinātu ikgadējo pieaugumu un palielinātu mežaudzes vērtību nākotnē.

Labākais laiks kopšanai ir vasaras beigas, lai zālaugi nenoliektu kociņus un netraucētu pareizai augšanai.

Logs in Forest

LAPU KOKIEM

JŪLIJĀ UN AUGUSTĀ

SKUJU KOKIEM

OKTOBRĪ UN NOVEMBRĪ

BĒRZU JAUNAUDZES

VISU GADU

Cutting Woods

MEŽAUDŽU

KOPŠANA

Stādījumu, sējumu un dabiski atjaunojošu platību kopšana ar mērķi novērst lakstaugu, puskrūmu, nevēlamu koku un krūmu atvašu konkurenci ar mērķa sugas kokiem.

AGROTEHNISKĀ

kopšana

Kopšanas paņēmiens mežaudzēs vai izcirtumos, kuros stādīti, sēti vai dabiski atjaunojušies koki, ar galveno mērķi nodrošināt atbilstoša sastāva kvalitatīvu, produktīvu un vitālu kokaudžu veidošanos.

JAUNAUDŽU

kopšana

?

MEŽA

PĀRBAUDES

Valsts meža dienests kopšanas kvalitātes pārbaudi veic 5 gadus vecās lapu koku audzēs un 10 gadus vecās skuju koku audzēs.

 

Šāda prasība uzliek īpašniekam pienākumu kopt atjaunoto vai ieaudzēto mežu noteiktā laikā, palīdzot veidot augstražīgu, noturīgu mežaudzi, palielinot kokmateriālu vertību.

Cutting Woods _edited.jpg

UN PIESAKI JAUNAUDŽU KOPŠANU ZVANOT

UZZINI VAIRĀK

VAI SPIED ŠEIT UN AIZPILDI FORMU

Green Fields_edited.jpg

Saviem klientiem nodrošinām bezmaksas informatīvu konsultāciju par mežizstrādi, kokmateriālu novērtēšanu, ar transportēšanu saistītiem jautājumiem, kā arī konsultējam par citiem Jums interesējošiem jautājumiem.

Green Fields_edited.jpg

Meža, cirsmas un lauksaimniecības zemes iegāde

Sunset in the Forest_edited.jpg

Meža apsaimniekošana

Cutting Woods _edited.jpg

Jaunaudžu un meža kopšana

Measurement Services_edited.jpg

Meža inventarizācija un taksācija

Route Planning_edited.jpg

Jebkura īpašuma ātra novērtēšana

Loading Logs_edited.jpg

Apaļkoku pirkšana

Lumberjack Cutting Down Trees_edited.jpg

Mežizstrāde

Planting New Trees_edited.jpg

Meža atjaunošana un jaunu koku stādīšana

bottom of page